Kredyty – co nowego w ofertach kredytowych?

Jak wiadomo oferty kredytowe zmieniają się co jakiś czas. Ma to związek po części z polityką danego banku, ale przede wszystkim sytuacją na rynku. Stopy procentowe w miesiącu maju 2019 r. zostały [...]

Wykreślenie starych hipotek- procedura

W tym wpisie opiszemy możliwości wykreślenia starych hipotek sprzed kilkudziesięciu laty. Sytuacje, w których nie ma wierzyciela i tak naprawdę nie ma podmiotu, który może złożyć wniosek o [...]