Hipoteczny kredyt konsolidacyjny

Podobnie jak przy gotówkowym kredycie konsolidacyjnym jest to kredyt przeznaczony na spłatę posiadanych już wcześniej zobowiązań finansowych. Wysokość miesięcznego zobowiązania kredytowego obniża się znacznie bardziej niż przy gotówkowym kredycie konsolidacyjnym. Jest to możliwe dzięki niższemu oprocentowaniu, a przede wszystkim dzięki rozłożeniu kredytu na dłuższy okres.

hipoteczny kredyt konsolidacyjny

Korzyści z hipotecznego kredytu konsolidacyjnego

Kredyty konsolidacyjne zabezpieczane hipotecznie przeznaczone są na zamianę różnych form zadłużenia, np. kredytu samochodowego, kredytu gotówkowego, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym czy kredytu z karty kredytowej na jeden kredyt konsolidacyjny. Kredyt ten pozwala na swego rodzaju usystematyzowanie płatności, przeprowadzenie pewnego rodzaju restrukturyzacji zobowiązań.

Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o konsolidacji posiadanych zobowiązań jest możliwość obniżenia kwoty miesięcznych rat. Dlatego jest to rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku utraty lub zaburzenia płynności finansowej. Dzieje się tak, gdy suma kwot, które trzeba przeznaczyć na spłatę poszczególnych rat różnych kredytów przewyższa możliwości budżetu domowego.

 

Zabezpieczenie kredytu hipoteką

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką zawsze będzie tańszy od innych rodzajów kredytów nieposiadających takiego zabezpieczenia ze względu na niższy stopień ryzyka banku. Bank może sobie pozwolić na zaoferowanie niższego oprocentowania, ponieważ ma zabezpieczenie w postaci hipoteki.

Wypłata kredytu konsolidacyjnego następuje najczęściej bezpośrednio na konta wierzycieli, dokonując spłaty konsolidowanych kredytów. Część banków zezwala na przeznaczenie części kredytu na dowolny cel, niekoniecznie spłatę wcześniejszych zobowiązań. W przypadku niektórych banków jest to kwota ok. 25% kredytu konsolidacyjnego.

Hipoteczny  kredyt konsolidacyjny jest produktem długoterminowym, udzielanym nawet na 20-30 lat. Maksymalna wartość kredytu waha się od 60% wartości nieruchomości do nawet 90%. Poszczególne banki samodzielnie określają swoje konsolidacji.

 

Kto dostanie hipoteczny kredyt konsolidacyjny?

Przy udzieleniu zgody na kredyt konsolidacyjny bank ponownie bardzo wnikliwe sprawdzi naszą zdolność kredytową. W przypadku osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i chciałyby skonsolidować swoje zobowiązania, ale nie mają wystarczających dochodów, bank nie wyrazi zgody na konsolidację. Bank odmówi również kredytu konsolidacyjnego w przypadku zaległości w spłatach zobowiązań, jak również wtedy, gdy posiadamy zobowiązania w instytucjach pozabankowych lub udzielonych na preferencyjnych warunkach. Ważna jest zatem nasza obecna zdolność kredytowa, historia spłacanych długów oraz rodzaj posiadanych zobowiązań.

 

Wymagania banków przy kredycie hipotecznym kredycie konsolidacyjnym

Procedura udzielania hipotecznego kredytu konsolidacyjnego czasem bywa bardziej skomplikowana niż przy kredycie hipotecznym. Banki wymagają dużej liczby dokumentów, m.in.:

  • 2 dokumenty tożsamości,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach,
  • umowy kredytowe konsolidowanych kredytów,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
  • dokumentacja zdjęciowa nieruchomości lub aktualna wycena sporządzona przez rzeczoznawcę,
  • dokumenty związane ze źródłem uzyskiwania dochodu.

Wnioski są rozpatrywane w ustawowym terminie 21 dni roboczych, choć zdarza się, że ze względu na braki formalne okres ten się wydłuża.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą