Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest to kredyt przeznaczony na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont mieszkania lub domu oraz zakup działki. Zwykle cele kredytu mieszkaniowego można łączyć np. kredytem takim można sfinansować zarówno zakup mieszkania jak i od razu jego remont.

Na co można wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (budowa, remont), a także zakup działki (budowlanej, rolnej) czy innych obiektów (magazyny, hale, garaże). Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest fakt, że zabezpieczeniem tego produktu bankowego jest hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Hipoteka jest trwale związana z nieruchomością a nie z każdoczesnym jej właścicielem.

 

Jak określa się wysokość hipoteki?

W przypadku kredytu hipoteka ustanowiona jest na rzecz banku, który w razie konieczności może zabezpieczyć się z wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej. Górną granicą roszczeń banku jest wartość hipoteki, która w praktyce jest wyższa niż kwota kredytu. Wynika to z faktu poniesienia przez bank wysokich kosztów egzekucyjnych w przypadku konieczności sprzedaży nieruchomości i zaspokojenia swoich roszczeń. Wartość hipoteki jest oszacowana zgodnie z regulaminami bankowymi. W bankach hipotecznych wartość hipoteki jest adekwatna do bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dodatkowe zabezpieczenie kredytów hipotecznych

Istnieją także inne formy zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego. Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są: ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel, gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku (np. lokaty) oraz poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

 

Na ile lat i na jaką kwotę można wziąć kredyt hipoteczny?

Do niewątpliwych zalet kredytu hipotecznego należy okres kredytowania. Zazwyczaj jest to produkt długoterminowy (20-30 lat). Na sfinansowanie swoich potrzeb w ramach kredytu hipotecznego można uzyskać wysokie kwoty (kilkaset tysięcy złotych i więcej). Kredyt ten można uzyskać w różnych walutach, a także przewalutować go w okresie kredytowania.

 

Kredyt hipoteczny jest najtańszym produktem hipotecznym przeznaczonym na zakup nieruchomości stosunkowo nisko oprocentowanym. Istnieje w przy tym możliwość negocjacji warunków cenowych kredytowania (min. wysokości prowizji za udzielenie kredytu). Istnieją także rządowe programy (wcześniej „Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla młodych”, obecnie „Mieszkanie Plus”) dające możliwość uzyskania dofinansowania do kredytu.

 

Podstawową wadą kredytu mieszkaniowego jest długotrwała i skomplikowana procedura jego udzielenia. Banki przywiązują bardzo dużą wagę do zachowania warunków formalnych (duża ilość dokumentów potwierdzających naszą sytuację finansową i cel zakupu) i w tym zakresie odstępstwa bywają bardzo nieliczne.

 

Wybór kredytu hipotecznego to bardzo trudna sprawa, ponieważ wszystkie banki oferują kredyty hipoteczne na różnych warunkach i stosują różne metody określania zdolności kredytowej klientów. Dodatkowo sprawę komplikuje możliwość zaciągnięcia kredyt hipotecznego w walutach obcych, co wiąże się z ryzykiem kursowym. Aby wybrać kredyt hipoteczny dostosowany do możliwości, należy przeprowadzić wnikliwą analizę aktualnej oferty kredytowej banków, ponieważ skutki podpisania umowy kredytowej rozciągają się na cały okres kredytowania. W przypadku kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy budowę domu, to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą