Kredyt obrotowy

Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

To kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zwykle zaciągany jest na okres 12 miesięcy. Wysokość kredytu obrotowego uzależniona jest od wielokrotności obrotów na rachunku klienta.

kredyt obrotowy

Na co można przeznaczyć kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest metodą pozyskania kapitału na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub jego rozwój. Jest to forma zewnętrznego i stosunkowo krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy udzielany   jest przez   bank   w   celu finansowania bieżącej   działalności   przedsiębiorstwa. Pozwala   w   krótkim   czasie   na   zwiększenie   kapitału obrotowego,   bądź    pokrycie   czasowego   deficytu.

 

Jakie są wymagania przy udzielaniu kredyt obrotowego?

Kredyt obrotowy nie zawsze jest formą finansowania dostępną dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że aby uzyskać środki pochodzące z kredytu obrotowego trzeba funkcjonować na rynku około 3-4 lata i posiadać stabilną pozycję na rynku. Banki sprawdzają historię kredytową, badają zabezpieczenie kredytowe i tylko wtedy, gdy dana firma pozyskała zaufanie banku może liczyć na kredyt obrotowy.

Przed ubieganiem się o kredyt obrotowy przedsiębiorca powinien jasno sprecyzować swój cel operacyjny. Posłuży temu sporządzenie biznesplanu, szczególnie jego części opisowej. Cel, na jaki zaciągnięto kredyt jest jasno określony w umowie. Jego zmiana w trakcie okresu kredytowania jest z reguły niemożliwa, a wykorzystanie pozyskanych środków w sposób sprzeczny z umową traktowane jest przez banki jak naruszenie postanowień umowy i często zagrożone wysokimi karami umownymi. Stąd też nie można środków z kredytu obrotowego przeznaczyć np. na zobowiązania publicznoprawne lub wypłatę wynagrodzeń. Podstawowym celem kredytu oborowego jest pozyskanie kapitału w zakresie wsparcia bieżącej działalności operacyjnej firmy.

Kredyt obrotowy może być wypłacony w całości, w transzach bądź w formie odnawialnej linii kredytowej. Może być także udzielony w formie gwarancji bankowej czy potwierdzenia akredytywy.

 

Zabezpieczenie kredyt obrotowego

W przypadku kredytu obrotowego, inaczej niż przy faktoringu, który także pełni funkcję finansowania z zewnątrz, zabezpieczenie kredytu jest niezbędne. Do najczęstszych form zabezpieczenia należą: zapasy surowca lub gotowej produkcji, zastaw na należnościach handlowych, poręczenie osoby trzeciej, zastaw na majątku.

Banki mają liczne wymagania przy udzieleniu kredytów obrotowych (zarówno celowych, niecelowych, odnawialnych, nieodnawialnych). Zazwyczaj wymaganym warunkiem (poza terminową spłatą odsetek oczywiście) jest utrzymywanie odpowiednich obrotów na rachunku bankowym, wynikających z bieżącej działalności firmy. Stąd też pozycja finansowa firmy przy tego rodzaju kredycie wydaje się niezwykle istotna.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą