Pożyczka hipoteczna

To najtańszy sposób finansowania celu dowolnego. W zamian za zabezpieczenie się na nieruchomości bank udziela pożyczki na dowolny cel. Zaletą pożyczki hipotecznej jest to, że może to być pożyczka pozabankowa. Może udzielić każda osoba fizyczna lub prawna.

Pożyczka hipoteczna łódź

Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Tak jak w przypadku kredytu mieszkaniowego, główną formą zabezpieczenia się pożyczkodawcy jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości, do której pożyczkobiorca posiada prawo własności. Ważne jest jednak, aby nieruchomość ta wolna była od innych obciążeń hipotecznych. Forma zabezpieczenia to jedyna cecha wspólna między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. W języku polskim terminy te często stosowane są zamiennie. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości są to różne umowy niosące odmienne konsekwencje prawne i ekonomiczne.

 

Kto może udzielić pożyczki hipotecznej?

Pożyczek hipotecznych może udzielać każda osoba fizyczna, jak i prawna. Jedyny wymóg jest taki, aby była ona właścicielem pożyczanych pieniędzy. Pożyczki są zatem regulowane w kodeksie cywilnym. Inaczej jest z kredytem hipotecznym, którego udzielają jedynie banki i skoki,  a środki na ten cel nie są własnością banku tylko pochodzą z depozytów klientów. Zgodnie z art. 78 Prawa bankowego „Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu”. Oznacza to, że do bankowych pożyczek hipotecznych stosuje się przepisy Prawa bankowego w kwestii oprocentowania i zabezpieczenia spłaty, pozostałe zaś kwestie są regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

 

Różnice pomiędzy kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną?

Podstawową różnicą między pożyczką hipoteczną a kredytem mieszkaniowym (hipotecznym) jest fakt, że środki uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą. Stanowi ona zatem rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują stosunkowo dużych środków finansowych z przeznaczeniem na dowolny cel oraz są właścicielami innej nieruchomości.

 

Oprocentowanie pożyczki hipotecznej

Istotną różnicą pomiędzy tymi dwoma produktami jest także koszt. Zazwyczaj pożyczki hipoteczne mają niższe oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne z uwagi na zabezpieczenie w postaci ustanowionej na rzecz banku hipoteki na nieruchomości i w związku z tym mniejsze ryzyko banku w przypadku niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę.

Nie mniej jednak oprocentowanie pożyczki hipotecznej jest o ok. 2-3% wyższe niż w przypadku kredytu hipotecznego. Spowodowane jest to min. dużą wysokością pożyczki do wartości nieruchomości oraz brakiem kontroli banku nad sposobem jej wydatkowania.

 

Na jak długo można zaciągnąć pożyczkę hipoteczną?

Na ogół bankowa pożyczka hipoteczna ma charakter długoterminowy (standardowo na ok. 15-20 lat, maksymalnie na okres do 30 lat), a jej wartość wynosi ok. 70% wartości zastawionej nieruchomości (w szczególnych przypadkach może sięgać nawet 90% wartości).

 

Formalności przy udzielaniu pożyczki hipotecznej

Procedura zaciągnięcia pożyczki hipotecznej może być długotrwała ze względu na konieczność uzyskania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jej ubezpieczenia, ale warunki kredytowe jej uzyskania są mniej surowe niż w przypadku kredytu mieszkaniowego.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą