Kredyty oparte na zmiennym oprocentowaniu. Co oznaczają dla kredytobiorcy?

Statystyka pokazuje, że zdecydowana większość kredytów mieszkaniowych opiera się na zmiennym oprocentowaniu. Mimo, że podwyżki stóp procentowych zapowiadane są dopiero na przyszły rok, to nie ulega wątpliwości, że każdy kredytobiorca wcześniej czy później spotka się z podwyżką raty kredytu.

 

Jak wynika z raportu „Monitora Bankowego” publikowanego przez Związek Banków Polskich kredytobiorcy nie mają pełnej świadomości, że ich kredyt opiera się na zmiennym oprocentowaniu.

31 proc. respondentów wskazało, że ich zdaniem świadomość klientów dotycząca możliwości wzrostu rat kredytów hipotecznych jest niska lub bardzo niska. 57 proc. oceniło ją jako umiarkowaną, a 13 proc. – jako wysoką lub bardzo wysoką (źródło: ZBP).

Pracownicy banków są zgodni co do tego, że nawet sumienna symulacja rat kredytów z potencjalnym kredytobiorcom nie uświadamia go o ryzyku wzrostu rat.

Rzeczywisty poziom świadomości potencjalnych kredytobiorców jest jeszcze niższy. Każdy bank w umowie kredytowej informuje o ryzyku i konsekwencjach zmiennego oprocentowania kredytu. To jednak za mało, aby kredytobiorca miał realny pogląd na wysokość rat kredytu, jaka może płacić w przyszłości.

Aktualna wysokość wskaźników

Na oprocentowanie kredytu składa się marża i WIBOR. Obecny WIBOR jest na poziomie WIBOR 1M 1,64 % , WIBOR 3M 1,72 %,  WIBOR 6M 1,79 % , WIBOR 1Y 1,87 %. Większość banków przyjmuje 3 lub 6 miesięczny WIBOR.  Oznacza to, że symulacje rat kredytów mogą znacznie odbiegać od tych rzeczywiście obowiązujących w całym okresie kredytowania. Niektórzy eksperci uważają, że w ciągu najbliższych 3 dekad powrót do dwucyfrowych stóp procentowych jest całkiem realny.

Stałe oprocentowanie kredytów

Zaledwie kilka banków oferuje zobowiązania hipoteczne oparte na stałym oprocentowaniu. Nie jest to jednak gwarancja na stałe, bowiem część ofert zastrzega sobie niezmienność oprocentowania tylko np. na 5 lat. Potem czeka nas powrót do standardowego,  zmiennego oprocentowania kredytu. Banki nie oferują stałego oprocentowania z uwagi na nieopłacalność tego rozwiązania. W okresie najbliższych kilku, np. 5 lat eksperci nie przewidują drastycznych podwyżek stóp procentowych. Ryzyko banku jest zatem kontrolowane i względnie obliczalne.

Warto zaznaczyć, że nowela Rekomendacji S KNF zakłada, aby wszystkie banki posiadały w swojej ofercie produkty ze stałym oprocentowaniem. Za takie produkty trzeba będzie jednak dodatkowo zapłacić. Ich popularność będzie zatem zależeć od ceny.

Niezależnie jednak od rozwiązań prawnych, każdy kredytobiorca powinien przygotować swój budżet domowy na wzrost kosztu zaciągniętego zobowiązania.

Zespół Doradcy Łódź

16.11.2018