Raty kredytów- jaka jest ich przyszłość?

Rada Polityki Pieniężnej od trzech i pół roku nie zmienia stóp procentowych. Oznacza to, że raty kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie złotego nie zmieniają się. Jak długo spodziewać się można jeszcze takiej sytuacji? Jakie są prognozy na przyszłość dla kredytobiorców?

Niezmienne raty kredytów

Główna stawka oprocentowania w Narodowym Banku Polskim pozostała ponownie na niezmiennym poziomie. Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła wysokości stopy referencyjnej. Oznacza to, że już od 5 marca 2015 roku wynosi ona 1,5 proc. Stopa depozytów to zaledwie 0,5 proc., a stopa lombardowa (kredytowa) 2,5 proc. To już ponad 3 lata kiedy stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie.

Wysokość stóp procentowych ma realne przełożenie na ofertę banków komercyjnych. Przy tak niskich stopach procentowych raty kredytów pozostają stosunkowo niskie, co cieszy miliony kredytobiorców.

Przyszłość kredytów

Analitycy prognozują jednak, że już niedługo można spodziewać się podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie wysokości rat kredytów. Pierwsza podwyżka stóp przewidywana jest w pierwszym półroczu 2019 roku o 0,25 pkt %, a druga na przełomie 2019- 2020 roku o kolejne 0,25 pb.

Co to oznacza dla kredytobiorców? Z pewnością wyższe raty kredytów. Przykładowo dla kredytu w kwocie 200.000,00 PLN  na 30 lat rata obecnie jest na poziomie 950-1100 zł (w zależności od wysokości oprocentowania). Wzrost stóp procentowych o 0,25 pkt % oznacza wyższą ratę o kilkadziesiąt złotych. Natomiast w przypadku powrotu stóp procentowych do wysokości sprzed początku 2013 roku, czyli na poziomie 3,75-4% oznaczałby wzrost raty nawet o 200-300 złotych.

Oprocentowanie zmienne kredytów

Większość kredytów jest udzielana o zmiennym oprocentowaniu, którego wysokość jest określana w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M. Z kolei wskaźnik ten jest pochodną stopy referencyjnej , po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

Obecnie WIBOR 3M wynosi 1,72%.

Niewątpliwie poziom stóp procentowych realnie wpływa na wysokość rat kredytów. Analitycy są zgodni, co to tego, że stopy procentowe wzrosną. Otwarte pytanie pozostaje o ile pkt procentowych. Bez względu na rozmiar tej zmiany, przyszłe podwyżki oprocentowania zwiększą obciążenie wszystkich kredytobiorców.

Doradcy Łódź