Wykreślenie starych hipotek- procedura

W tym wpisie opiszemy możliwości wykreślenia starych hipotek sprzed kilkudziesięciu laty. Sytuacje, w których nie ma wierzyciela i tak naprawdę nie ma podmiotu, który może złożyć wniosek o [...]