Nabywca lepiej chroniony przed deweloperem

zakup mieszkania od deweloperaZmiany w ustawie deweloperskiej

UOKIK przygotował zmiany w ustawie deweloperskiej wpływające na lepszą ochronę nabywców mieszkań.

Jedną z zasadniczych zmian będą dodatkowe gwarancje dotyczące otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych. Po planowanych zmianach, wszystkie otwarte rachunki będą musiały być objęte gwarancją ubezpieczeniową albo bankową.

UOKiK chce również, by wpłaty kupujących mieszkania były powiązane z postępami prac na budowie.

Ponadto obowiązek sprawdzenia, czy deweloper posiada prawo do terenu, czy otrzymał pozwolenie na budowę i czy nie jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym będzie po stronie banku. W przypadku nieprawidłowości bank będzie miał prawo wstrzymać wypłatę pieniędzy deweloperowi do czasu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku, gdy deweloper zaprzestanie budowy, bank rozwiąże umowę prowadzenia rachunku powierniczego, a całość zgromadzonych na nim pieniędzy zwróci nabywcy.

Autor: Edyta Majewska

www.newseria.pl