Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza dla kredytobiorcy niższy koszt kredytu. Obniżeniu ulega nie tylko koszt odsetkowy, ale zwrot powinien również dotyczyć wszystkich opłat. Min. ubezpieczenia, [...]