Stałe oprocentowanie kredytu – czy się opłaca?

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem oferuje niewiele banków. Procent udzielanych kredytów ze stałym oprocentowaniem jest dodatkowo niższy z uwagi na małą świadomość kredytobiorców o ich istnieniu. Czy stałe oprocentowanie kredytu się opłaca?

Co tworzy wysokość oprocentowania?

Oprocentowanie kredytu to wibor i marża banku. Te dwie składowe określają główny koszt kredytu. Wibor inaczej Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa, według której banki udzielają pożyczek na rynku międzybankowym. Banki wykorzystują zatem wskaźnik rynkowy, aby określić wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego. WIBOR 3M/6M może być zmienny w czasie i może powodować zmiany rat, odsetek oraz kosztów całościowych dla kredytów hipotecznych.

Marża z kolei to zarobek banku za udzielnie kredytu. Jej wysokości nie regulują żadne wytyczne. Stanowi jeden z głównych konkurencyjnych składników do porównania w ofercie kredytowej.

W większości zaciąganych kredytów ich oprocentowanie jest zmienne. Banki szczegółowo informują kredytobiorców o ryzyku i konsekwencjach  z tym związanych. Jednak, jak pokazuje praktyka rzeczywista świadomość kredytobiorcy o możliwości wzrostu raty jest niewielka.Większość banków przyjmuje 3 lub 6 miesięczny WIBOR. Oznacza to, że symulacje rat kredytów mogą znacznie odbiegać od tych obowiązujących w całym okresie kredytowania.

Więcej na temat oprocentowania kredytu znajdziecie tutaj.

Rozwiązaniem na niepewność kosztów kredytu jest oprocentowania stałe. Nawet, gdy czas korzystania z niego banki ograniczają w czasie, to wydaje się, że korzyści wynikające z takich ofert są znaczące.

Na jak długo możliwe jest stałe oprocentowanie?

Oferta kredytów ze stałym oprocentowaniem jest ograniczona w czasie. Obecnie banki gwarantują stałą ratę kredytu przez 5 lat. Po tym okresie niektóre banki wysyłają ofertę przedłużenia wariantu spłaty kredytu ze stałym oprocentowaniem na dalsze 5 lat. Gwarancja stałej raty i kosztów kredytu jest korzystna. Przede wszystkim w obliczu wzrostu stóp procentowych WIBOR 3M/6M, kredyty ze stałym oprocentowaniem dają bezpieczeństwo finansowe. To ważne dla kredytobiorców z perspektywy planowania wydatków w domowym budżecie.

Wydaje się, że oferty kredytowe ze stałym oprocentowaniem to realna korzyść. Wadą może być możliwość pobierania prowizji w całym okresie kredytowania przy nadpłacie części i całości kredytu oraz nieco wyższe oprocentowanie.

Przed decyzją, na jaki wariant się zdecydować, na pewno warto wszystko policzyć, aby świadomie wybrać bank, z którego oferty ostatecznie skorzystamy.

 

Edyta Majewska

07.02.2020