Zakres odliczenia podatku w przypadku samochodu zastępczego

Firma posiadała samochód firmowy z prawem odliczenia 100%. W lutym 2014 r. auto zostało skradzione. Na okres 1 miesiąca firma wynajęła samochód zastępczy.
Czy za ten czas jednego miesiąca można również odliczyć 100% VAT od wynajętego samochodu?

Firma posiadała samochód firmowy z prawem odliczenia 100%. W lutym 2014 r. auto zostało skradzione. Na okres 1 miesiąca firma wynajęła samochód zastępczy.
Czy za ten czas jednego miesiąca można również odliczyć 100% VAT od wynajętego samochodu?

Zakres odliczenia będzie zależny od samochodu, który został wynajęty.

Należy sięgnąć do przepisu art. 86a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług W marcu 2014 r. stanowił on, że w przypadku usługobiorców, którzy użytkują samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe (na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze) kwota podatku naliczonego to 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu albo innych płatności, które wynikają z zawartej umowy. Jest jednak warunek, że suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, która dotyczy jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

W przedstawionym stanie faktycznym najemca może odliczyć 60% VAT (z faktury, która dokumentuje najem), o ile  jest to samochód określony w przepisie art. 86a ust. 1 w/w/ ustawy. (głównie samochody osobowe). 100% odliczenia będzie przysługiwało jeżeli przy zakupie takiego modelu przysługuje 100% odliczenia.

Przepis art. 86a ust. 2 w/w ustawy wymienia pojazdy, których powyższe ograniczenie nie dotyczy. Wśród nich znajdują się:

  • pojazdy samochodowe, które posiadają jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i są klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  • pojazdy samochodowe, które posiadają mających więcej niż jeden rząd siedzeń i są oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. Długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, (która jest mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi) przekracza 50% długości całego pojazdu. Należy przy tych odliczeniach przyjąć, że długość pojazdu to odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków. Powinna być ona mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu, pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, które posiadają otwartą część, która jest przeznaczona do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, które mają kabinę kierowcy i nadwozie, które jest przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, o ile z dokumentów, które zostały wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
  • pojazdy samochodowe innych niż wymienione powyżej, w których liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 miejsce, jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

2 miejsca, jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

3 miejsca lub więcej, jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

  • pojazdy samochodowe, które są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób (łącznie z kierowcą). Jednak pod warunkiem, że z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie tego samochodu.

Warto również przytoczyć treść art. 88a ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosi się on do kwestii nabycia paliwa i stanowił, że (brzmienie z lutego 2014 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, jeśli są one wykorzystywane do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych (wymienionych w art. 86a ust. 1. w/w ustawy).

Izabela Smardz Ekspert Leasingu

resizedimage220330-003
Artykuł został przygotowany przez partnera sieci brokerskiej GO-leasing oddział Wielkopolski specjalizującej się w dostarczaniu swoim klientom gotowych i najlepszych na rynku rozwiązań z zakresu finansowania bieżącej i przyszłej działalności.