To nie czarna lista – czyli wszystko o raporcie BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

BIK S.A., to instytucja powołana w 1997 r. przez Banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. BIK S.A. gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów Banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (SKOK).

Dane osobowe trafiają do BIK S.A.:

  • w chwili składania w Banku lub SKOK-u wniosku kredytowego;
  • po zaciągnięciu zobowiązania, aż do jego spłaty.

Informacje o zobowiązaniach mogą być przetwarzane w rejestrze BIK S.A. w następujących sytuacjach:

  • przez 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, jeśli konsument wyraża na to zgodę;
  • bez zgody, przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki – nastąpiła zwłoka w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez Bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania jego danych osobowych;
  • bez zgody, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, wyłącznie do celów statystycznych;
  • przez 1 rok przetwarzane są zapytania kredytowe (ok. 12 zapytań kredytowych może udaremnić otrzymanie kredytu).

Aktualizacja raportu

Banki lub SKOK-i raz w miesiącu mają obowiązek dokonania aktualizacji danych osobowych w bazie BIK, jednak trafiają tam nie tylko negatywne informacje blokujące nam dostęp do kredytu, ale również te pozytywne , które korzystnie wpływają na ocenę kredytobiorcy regularnie spłacającego swoje raty. Oznacza to, że fakt „bycia w BIK-u” nie  zawsze jest zły  a jest jedynie oczywistym następstwem podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania, ale tylko pod jednym najważniejszym warunkiem: zobowiązania spłacamy regularnie, bez jakichkolwiek opóźnień. Regularna spłata rat kredytu wpływa korzystnie na ocenę punktową tzw. Scoring, który wzrasta  a co za tym idzie chcąc podjąć kolejne zobowiązanie?  Banki będą bardziej skłonne aby nam go udostępnić. Natomiast jakiekolwiek opóźnienia w spłacie mają skutek wręcz przeciwny- punktacja scoringowa spada a wiarygodność maleje.

A co z zapytaniami kredytowymi?

Składanie zapytań kredytowych również obniża naszą ocenę punktową, dlatego w momencie odmowy należy przede wszystkim i to niezwłocznie ustalić przyczynę negatywnej decyzji ze strony wierzyciela zanim zrobimy następne zapytanie. Warto również dodać, że jeżeli uzyskujemy pozytywną odpowiedź, jednak nie decydujemy się na zobowiązanie, również nasza ocena scoringowa spada. Dzieje się tak, ponieważ każde zapytanie kredytowe, bez względu na odpowiedź z Banku lub SKOK-u w momencie kiedy nie kończy się podjęciem kredytu odejmuje nam punktację. Powinniśmy mieć także na uwadze fakt, iż niska punktacja wiąże się z wyższą ratą kredytu oraz mniej atrakcyjnymi warunkami  co wiąże się z większymi kosztami kredytu.

Banki odmówiły Ci kredytu? Dlaczego?

Nawet najmniejsze opóźnienie w spłacie  zobowiązania finansowego względem Banku lub Skoku często staje się powodem, dla którego niesolidny klient zostanie umieszczony na tzw. „czarnej liście”. Problem może rozwiązać „Czyszczenie BIK-u”, które polega na przywracaniu zdolności kredytowej klienta:

  • w przypadku zapytań kredytowych – doprowadzenie do ich usunięcia z bazy BIK,
  • w przypadku rachunków zamkniętych, których opóźnienie w spłacie przekraczało 30 dni – przeniesienie ich do bazy statystycznej (niewidocznej dla banków).

Reasumując opóźnienia w spłacie jak i duża ilość zapytań, a także nieuregulowane zobowiązania wobec pozostałych naszych wierzycieli wpływają bardzo niekorzystnie na naszą wiarygodność, a następstwem jest negatywny wpis widniejący w  „BIK-u” , a często również w „ Bankowym Rejestrze-BR” jak i w „BIG-ach”. Wtedy można powiedzieć, że pojawił się poważny problem, a nasza sytuacja jest trudna. Taka zła historia uniemożliwia  otrzymanie jakiegokolwiek kredytu często zaciąganego na osiągnięcie  wymarzonego celu  jakim może być np: zakup mieszkania, samochodu, finansowanie działalności gospodarczej czy też przeprowadzenie remontu na okres aż 5 lat licząc od dnia całkowitej spłaty zobowiązania.

„Czyszczenie” BIK-u

Na szczęście negatywną historię nawet tam, gdzie były opóźnienia powyżej 90 dni, windykacje, egzekucje, odzyskania czy też umorzenia w większości przypadków można pozytywnie zaktualizować przed upływem ustawowych 5 lat. Pierwszym takim krokiem, aby to sprawdzić jest dokładne zapoznanie się z problemem, jaki napotkamy na swojej drodze. Umożliwia to szczegółowa i fachowa analiza Raportu BIK, który należy niezwłocznie pobrać. Raport zapisany jest w dużej części językiem bankowym i aby móc odczytać prawidłowo każdy szczegół, warto zlecić taką analizę biegłemu w tych sprawach specjaliście. Na podstawie takiej analizy dowiemy się dokładnie jaka jest nasza sytuacja. Wtedy można podjąć następne kroki zmierzające ku pozytywnemu zaktualizowaniu złej historii. W  tak trudnych sprawach może nam w tym pomóc doświadczony i bogaty w wiedzę prawnik specjalizujący się w Prawie Bankowym, dzięki czemu zaoszczędzimy nie tylko czas, ale i nerwy.

Niektórzy myślą, że usunięcie negatywnego wpisu jest proste i wystarczy tylko cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Niestety to nie wystarczy i jeśli zadłużenie przekroczy 60 dni, Banki i SKOK-i na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Prawa Bankowego”,  mają prawo nadal przetwarzać nasze dane osobowe, gdyż warunki pozwalające im na to zostały spełnione.

Dopiero pozytywna aktualizacja naszych negatywnych danych w BIK, gdy udowodnimy, po której stronie stoi „większa wina” pozwoli w odzyskaniu czystej historii , a co za tym idzie uzyskanie kredytu na zamierzony cel.

Jeśli znaleźliście się Państwo w takiej sytuacji należałoby postarać się jak najszybciej rozwiązać problem.

Wszystkich zainteresowanych „czyszczeniem” BIK-u prosimy o kontakt z nami. Z pewnością nie pozostawimy Cię samego z tym problemem.

Agnieszka Zdanowicz

 agaaS
Artykuł został przygotowany przez partnera – Kancelarię Prawną specjalizującą się w pomocy Klientom z problemami związanymi z wiarygodnością kredytową.