Sprzedaż mieszkania z kredytem- czy jest możliwa?

Klienci kupując mieszkanie na kredyt często zadają pytanie czy będzie je można sprzedać dopiero po całkowitej spłacie kredytu. W drugą stronę często dostajemy zapytania czy kupno mieszkania z  kredytem jest bezpieczne. Odpowiedzi na oba pytania są twierdzące. Poniżej wskażemy podstawowe zagadnienia sprzedaży mieszania z kredytem.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym co do zasady jest możliwa. Należy jednak pamiętać, że bank musi wyrazić zgodę na zbycie mieszkania. Nieruchomość zakupiona na kredyt stanowi zabezpieczenie banku w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Bank jest wpisany na pierwszym miejscu w księgę wieczystą. W umowie kredytowej zawsze znajdziemy zapis, że obrót obciążoną hipotecznie nieruchomością wymaga zgody banku.

Jeśli podejmiesz decyzję o sprzedaży mieszkania, idź do swojego banku i uzyskaj zaświadczenie o wysokości pozostałego do spłaty kredytu. Jest to potrzebne dlatego, że kupujący musi przelać pozostałą do spłaty kwotę kredytu hipotecznego na rachunek banku, a nadwyżkę na konto obecnego właściciela. W zaświadczeniu to potwierdzającym, musi być numer umowy kredytowej oraz numer rachunku, na który kupujący będzie musiał zrobić przelew. Poza tym wiedza o wysokości pozostającego do spłaty kredytu pozwoli Ci również ustalić właściwą cenę mieszkania.

Przy okazji wizyty w banku warto poruszyć temat wcześniejszej spłaty kredytu. Dowiedz się o potencjalnych kosztach i zasadach spłaty zobowiązania przed czasem.

Promesa z banku

Należy również od banku uzyskać promesę wykreślenia hipoteki. Jest to dokument, w którym bank obiecuje, że po otrzymaniu odpowiedniego przelewu od kupującego, wyda zgodę na wykreślenie swojego zapisu z księgi wieczystej. Promesa z banku daje pewność, że sytuacja prawna nieruchomości będzie jasna. Promesa jest ważna 30 dni, więc w tym momencie warto spisać umowę przedwstępną, jeśli do tej pory strony jej nie podpisały.

Warto potencjalnego kupującego poinformować o fakcie posiadania kredytu. A przy umowie przedwstępnej przedstawić zaświadczenie i promesę z banku. Proces kredytowy przebiegnie wtedy sprawniej, jak dokumenty będą już przez bank przygotowane.

26.07.2020

Doradcy Łódź