MDM – wyczerpywanie się limitu na dopłaty z programu MDM z wypłatą na rok 2016

BGK poinformował, że istnieje możliwość wyczerpania się limitu środków planowanych na wypłaty finansowego wsparcia w 2016 roku (wg stanu na dzień 7.03.2016 r. poziom wykorzystania limitu środków na wypłaty wynosi 82%), co oznacza prawdopodobieństwo wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w 2016 r.

Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, w przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w danym roku, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego osiągnie równowartość 95% kwoty limitu lub 50 % kwoty limitu zarezerwowanego na przyszłe lata, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok. W takiej sytuacji instytucje kredytujące wstrzymają przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od września zeszłego roku wzrosła popularność programu ze względu na to, że włączono do niego możliwość dopłaty do mieszkań z rynku wtórnego.

Z powodu topniejących środków banki wstrzymują już przyjmowanie wniosków o dopłatę. Osoby, które chcą skorzystać z MDM muszą szybko podjąć decyzję. W szczególności dotyczy to osób, które chcą kupić mieszkanie z drugiej ręki ponieważ będą musiały zapłacić za nie w tym roku. W nieco lepszej sytuacji są ci, którzy planują kupno mieszkania na rynku pierwotnym. Cykl budowy oraz liczne formalności powodują, że można sięgnąć po pieniądze z przyszłorocznej puli, a nawet tej przeznaczonej na rok 2018.