Kredyty we frankach- wyrok sądu szansą dla frankowiczów?

Kredytobiorcy posiadający kredyty we frankach nieustannie podejmują próby walki o swoje prawa i pieniądze. Mimo licznych dyskusji na temat pomocy frankowiczom – konkretnych rozwiązań wciąż brak. Jak dotąd nie ustalono także skali bezprawnych praktyk, które stosowane były wobec frankowiczów. Kredyty we frankach budzą emocje i wywołują sporo wątpliwości. Pewne z nich rozwiewa najnowsze orzeczenie sądu powszechnego.

Frankowicze wygrywają w sądzie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku w sprawie o sygnaturze VI ACa 427/18 uznał zawartą w 2008 roku z bankiem umowę kredytową za nieważną i ją unieważnił. W konsekwencji kredytobiorca ma obowiązek oddać na rzecz banku tylko pożyczoną od banku kwotę bez dodatkowych kosztów jak odsetki, prowizje.

To pierwszy tego typu prawomocny wyrok sądu, który uznał umowę kredytową za nieważną. Jako podstawę dla stwierdzenia nieważności umowy sąd wywiódł z analizy art. 69 prawa bankowego, w myśl którego kredytobiorca na mocy umowy kredytowej jest zobowiązany oddać bankowi kwotę  wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Skoro zatem sąd uznał, że umowa w rzeczonej sprawie nie spełnia wymogów umowy kredytowej ograniczył odpowiedzialność kredytobiorcy do zwrotu wyłącznie kwoty wykorzystanych środków.

Niedozwolone klauzule waloryzacyjne w umowach kredytowych

Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego w raportach sprzed laty uznały kredyty we frankach za objęte dużym ryzykiem walutowym. Tak naprawdę banki nie udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Frank służył jako miernik wartości. Frankowicze uważają, że banki działały bezprawnie oferując kredytobiorcom kredyt w obcej walucie. Podstawowy zarzut dotyczy braku  rzetelnej informacji o ryzyku jakie niesie za sobą zmiana kursu waluty w przyszłości. Dodatkowo zawiły sposób określenia klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytowych powodował, że kredytobiorcom bardzo trudno wyliczyć było wysokość swoich zobowiązań. Stąd zatem, zdaniem frankowiczów,  ze względu na niedozwolone klauzule umowne umowy kredytowe powinny być uznane za nieważne.

Bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jednak wydany już wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie otwiera drogę frankowiczom do wygranych innych spraw sądowych.