Kredyt w 2019 roku- jakie są prognozy?

Według danych Związku Banków Polskich 2018 rok był lepszy o 20% pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych od roku poprzedniego. A jak będzie wyglądał 2019 rok? Czy kredyt w 2019 roku będzie trudniej uzyskać? Jakie są prognozy w tym zakresie?

 

Dobry 2018 rok dla kredytów hipotecznych

W ubiegłym roku sprzedało się ok. 220 tys. nowych kredytów hipotecznych. Ten dobry wynik to efekt dobrej zdolności kredytowej klientów oraz wysokiego popytu. Wzrost wynagrodzenia przeciętnie o połowę spowodował, że przeciętna rodzina mogła uzyskać większy kredyt niż sprzed kilku lat.

Co czeka potencjalnych kredytobiorców w przyszłości? Kredyt w 2019 roku ?

Z jednej strony eksperci podnoszą, że zapowiadane na ten rok podwyżki stóp procentowych wcale mogą nie nadejść. A nawet więcej, na obecnym poziomie 1,50% utrzymującym się od marca 2015 roku mogą pozostać jeszcze kilka lat. Jest to o tyle istotne, gdyż stopa procentowa to cena pieniądza, która warunkuje po jakiej cenie banki sprzedają pieniądze na kredyt i po jakiej przyjmują od nas w depozyt.

Czy to oznacza, że będzie jeszcze łatwiej o kredyt? Niekoniecznie. Z raportu NBP wynika, że zapowiadane spowolnienie tempa wzrostu gospodarki może wpłynąć niekorzystnie na kredyty.

Banki mogą zaostrzyć wymogi udzielania kredytów hipotecznych. Gorsza koniunktura, to dla niektórych kredytobiorców zagrożenie brak regularnej spłaty kredytu. To z kolei może spowodować, że banki będą baczniej przyglądać się sytuacji finansowej kredytobiorców. Bowiem obawa przed ich niespłacaniem skutecznie zniechęci banki do łatwego dostępu kredytobiorców do kredytów hipotecznych.

Nie oznacza to jednak ogromnej zmiany w polityce banków przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Zainteresowanie kredytobiorców wciąż duże

Kredyt w 2019 roku dalej będzie można uzyskać na dużą skalę. Sprzedaż hipotek prognozowana jest na wysokim poziomie, bowiem zainteresowanie kredytobiorców nie spada. Rynek mieszkaniowy wciąż kwitnie. Na dużą skalę rozwija się także rynek inwestycyjny. Z raportu ZBB co trzecie mieszkanie kupowane jest w celu inwestycyjnym. Wciąż duże zapotrzebowanie na własne M nie zmieni w sposób znaczący rynku finansowego.

Doradcy Łódź

04.02.2019 r.