Koronawirus a zobowiązania- na co mogą liczyć kredytobiorcy?

Ten niezwykle trudny dla wszystkich czas wymusza również na bankach podjęcie odpowiednich kroków. Banki po komunikacie ZBP wprowadziły zmiany zasad spłaty zobowiązań. Poniżej ich zestawienie.

Alior Bank

„Zgodnie z deklaracją Związku Banków Polskich w ramach uproszczonego procesu wprowadzamy tzw. wakacje kredytowe dla klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, czyli w znaczący sposób dotknęła ich pandemia COVID-19. Zależy nam, by jak najszybciej wesprzeć klientów, którzy potrzebują odroczenia spłaty rat”.

Klienci Alior Banku mogą zdecydować, czy odroczeniu będą podlegały wyłącznie raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe. W pierwszym przypadku wakacje kredytowe potrwają maksymalnie trzy miesiące, w drugim natomiast aż do pół roku. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej banku.

https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty.html

https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty-firmowe.html

https://www.aliorbank.pl/…/warunki-uproszczonego-wnioskowan…

https://www.aliorbank.pl/…/warunki-uproszczonego-wnioskowan…

Co oznacza odroczenie raty kapitałowo odsetkowej?

Odroczenie spłaty rat kapitałowo odsetkowych oznacza, że przez wskazany czas nie musisz spłacać ani raty kapitałowej ani raty odsetkowej. W czasie odroczenia będziemy jednak naliczać oprocentowanie od bieżącego kapitału wg stopy określonej w umowie. Otrzymasz nowy harmonogram spłaty i nową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, a okres spłaty zostanie wydłużony, odpowiednio o termin wynikający z okresu odroczenia.

Możemy przesunąć płatność rat kapitałowo-odsetkowych o 3 miesiące (przesuniemy termin płatności 3 kolejnych rat kredytu).

Czy po zakończeniu okresu odroczenia moja rata kredytu zmieni się?

Tak. W okresie odroczenia naliczamy odsetki od kapitału pozostałego do spłaty. Odsetki te zostaną doliczone do kolejnych rat przypadających po zakończeniu okresu odroczenia. Wydłużymy okres kredytowania o 3 miesiące. Nowa rata kredytu będzie wyższa niż rata wynikają z obecnego harmonogramu.

Czy w przypadku odroczenia rat kapitałowo odsetkowych łączne koszty mojego kredytu wzrosną?

Tak, łączne koszty kredytu wzrosną. Koszty odsetek naliczone w trakcie okresu odroczenia stanowią dodatkowy koszt kredytu.

W jaki sposób dowiem się, jakie raty mam spłacać po okresie odroczenia?

Prześlemy Ci nowy harmonogram spłaty, w którym uwzględnimy nową wysokość raty.

Czy bank udziela odroczenia każdemu klientowi?

Odroczymy spłatę rat, jeśli spełnisz warunki wskazane w „Warunkach uproszczonego wnioskowania o zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Alior Bank SA w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.”

https://www.aliorbank.pl/…/warunki-uproszczonego-wnioskowan…

BnP Paribas

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora Agro (również rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych”.

Wnioski o odroczenie spłat kredytów można składać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku.

Możliwość 3-miesięcznego odroczenia spłaty dotyczy wszystkich typów kredytów spłacanych w ratach tj. zarówno hipotecznych jak i i firmowych.

Credit Agricole

Klienci, którzy maja przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego banku, wynikające z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, mogą składać wnioski o restrukturyzację kredytów.

Przygotowaliśmy następujące rozwiązania:

zawieszenie części kapitałowej lub części odsetkowej raty, lub zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej na 3 miesiące,

zawieszenie redukcji limitu dla kredytów w koncie do maksymalnie 3 miesięcy, przy jednoczesnej spłacie samych odsetek,

nie będziemy wypowiadać Państwu umowy w przypadku zmniejszenia obrotów na Koncie Biznes oraz Koncie Agricole.

Wniosek mogą Państwo złożyć elektronicznie, wysyłając go na dedykowaną skrzynkę zawieszenie_splaty_msp@credit-agricole.pl

prosimy o pobranie załącznika w formacie PDF :

https://static.credit-agricole.pl/…/i/wniosek-covid_18047.p…

wypełnienie pobranego wniosku na komputerze – jest to formularz aktywny, nie trzeba wpisywać danych odręcznie, wydrukowanie i podpisanie, wysłanie zdjęcia/skanu wniosku na adres zawieszenie_splaty_msp@credit-agricole.pl

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Grupa BPS

„Możliwość zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną epidemią”.

Deutsche Bank Polska

Bank pracuje obecnie nad wprowadzeniem rozwiązań, które „pozwolą czasowo zmniejszyć miesięczne obciążenia kredytobiorców”. Bank wskazuje jednocześnie, że klienci mają obecnie możliwość skorzystania z karencji w spłacie kredytu, która jest standardowym elementem oferty banku.

Getin Noble Bank

Bank deklaruje, że „podejmie niezwłoczne działania mające na celu realizację założeń deklaracji Związku Banków Polskich w zakresie działań pomocowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.”.

ING Bank Śląski

Umożliwimy zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat kredytów. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać klienci indywidualni oraz firmy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu.

Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, wydłużymy okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia.

Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w kanałach zdalnych. Nie będzie do tego konieczna wizyta w oddziale banku. Na początku przyszłego tygodnia zaproponujemy klientom usprawnienia dotyczące przyspieszenia procesu składania wniosków.

Odroczenie w spłacie finansowania umożliwia także spółka faktoringowa ING Commercial Finance w ramach szybkiego i maksymalnie uproszczonego procesu.

Od 13 marca wprowadziliśmy automatyczne przedłużanie o trzy miesiące kredytów odnawialnych dla firm.

Ważna informacja dla klientów indywidualnych:

Zawieszenie jest przygotowane dla klientów, którzy spłacają kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne.

Klienci będą mogli skorzystać z jednej z poniższych opcji:

Opcja 1: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata kapitału zostanie zawieszona.

Opcja 2: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona.

Aby koszt miesięcznego obciążenia później istotnie nie wzrósł (przez zawieszenie spłaty) – wydłużymy okres kredytowania.

www.ing.pl. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie pobieramy opłat.

mBank

mBank umożliwia swoim klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom odroczenie spłaty rat kredytów na okres do pół roku. Chodzi jednak wyłącznie o część kapitałową raty, odsetki powiązane z kredytem trzeba będzie spłacać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Możliwość odłożenia spłaty dotyczy w szczególności kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych.

mBank wprowadził także ułatwienia dla leasingobiorców. Każdy klient mający obecnie zawartą z bankiem umowę leasingową na ruchomości, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych, może wnioskować o obniżenie rat o 90 proc. przez najbliższe sześć miesięcy. Okres spłaty leasingu zostanie automatycznie przedłużony o ten sam okres.

Wnioski dotyczące ułatwień kredytowych i leasingowych można składać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem systemu transakcyjnego mBank.

Bank Millennium

„W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem, Bank Millennium proponuje klientom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące, bez wychodzenia z domu. Dokonanie odroczenia spłaty trzech rat dostępne jest telefonicznie w TeleMillennium.

Odroczenie spłaty dotyczy całej raty kapitałowo-odsetkowej, a w przypadku pozytywnej decyzji okres kredytowania zostaje wydłużony o czas zawieszenia. Ułatwienie obejmuje klientów indywidualnych, którzy umowę kredytową podpisali przed 18 marca 2020 r.

Bank Pekao S.A.

Bank wychodzi naprzeciw swoim klientom oferując m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty zobowiązania. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych”.

W dalszej części komunikatu bank poinformował również o możliwości uproszczonego ubiegania się o przedłużenie kończących się linii kredytowych. Prolongata ma być możliwa na okres do sześciu miesięcy.

„Bank zaoferuje swoim klientom firmowym (MŚP i klienci korporacyjni) dedykowane, dodatkowe linie finansujące kapitał obrotowy. Bank udostępni klientom dodatkowe instrumenty dłużne, takie jak celowe kredyty obrotowe lub faktoringowe finansujące należności lub zobowiązania handlowe, które poprawią płynność i tym samym będą normalizować działalność operacyjną przedsiębiorstwa”.

PKO BP

„Klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z wakacji kredytowych: przez 3 miesiące raz w 2020 roku – w przypadku kredytu hipotecznego; przez 3 miesiące raz w całym okresie kredytowania – w przypadku pożyczki gotówkowej. Wniosek klient może złożyć w serwisie iPKO (dla pożyczki gotówkowej będzie to możliwe od środy, 18 marca), jest to bezkosztowe. Zawieszenie dotyczy rat kapitałowo-odsetkowych. Rozwiązanie w zakresie kredytów hipotecznych dotyczy też klientów PKO Banku Hipotecznego”

https://www.pkobp.pl/aktualnos…/zawieszenie-rat-koronawirus/

W związku z obecną sytuacją, już dziś możesz skorzystać z zawieszenia 3 rat swojego kredytu lub pożyczki. Sprawdź, jak to zrobić online w serwisie internetowym iPKO.

Zawieszenie rat – co trzeba wiedzieć?

Zawieszenie może objąć całą ratę kredytu lub pożyczki, tj. zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.

Nie można zawiesić spłaty rat kredytu lub pożyczki z niespłaconym zadłużeniem przeterminowanym.

Wniosek o zawieszenie spłaty nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim (w okresie obowiązywania dopłat) i kredytu mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami BGK – analizujemy możliwość zawieszenia spłat rat również dla tych produktów.

Jeżeli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat, zmieni się wysokość kolejnych rat Twojego kredytu lub pożyczki – kwota niespłaconej raty powiększy kwoty pozostałych rat.

Sprawdzamy każdy wniosek o zawieszenie i informujemy Cię o decyzji w sposób, który wskażesz w dyspozycji (e-mail lub SMS). Pamiętaj: rozpoczynamy obsługę Twojego wniosku od razu, gdy do nas wpłynie. Nie musisz nic więcej robić. Obsługa może potrwać maksymalnie 14 dni.

Złożenie dyspozycji o zawieszenie rat kredytu lub pożyczki jest bezpłatne.

Możesz skorzystać z zawieszenia do 3 następujących po sobie rat kredytu lub pożyczki:

– dla kredytu/pożyczki hipotecznej 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego pamiętaj w każdym z kolejnych 2 miesięcy wypełnij ten wniosek ponownie, najpóźniej na 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty,

– w przypadku kredytu/pożyczki gotówkowej możesz zawiesić spłatę na 3 miesiące w 1 wniosku.

Opcja jest dostępna również dla klientów, którzy skorzystali z umownego zawieszenia spłaty rat od stycznia br. w ramach swojego kredytu/pożyczki.

Santander Bank Polska

19 marca Santander Bank Polska przedstawił rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw:

„Wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o karencję w spłacie kapitału kredytów ratalnych na 3 lub 6 miesięcy – do wyboru przez klienta. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji klient płaci tylko raty odsetkowe”.

Podobnie klienci indywidualni mogą się już ubiegać o przyznanie wakacji kredytowych na okres 3 lub 6 miesięcy. Wnioski można składać w placówkach banku lub poprzez infolinię.

https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-ba…

Zawieszenie spłaty kapitału kredytu

Możesz zgłosić prośbę o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres od 3 lub 6 miesięcy w naszych placówkach lub przez infolinię.

Wniosek zrealizujemy w ciągu kilku dni.

Co dokładnie oznacza odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytu?

Odroczenie, czyli karencja w spłacie raty kapitałowej oznacza, że przez ustalony okres 3 lub 6 miesięcy płacisz tylko odsetki. Odroczony kapitał jest rozkładany na pozostały okres spłaty, ale bez jego wydłużania. Taka sytuacja nie powoduje zaległości w spłacie kredytu. W okresie karencji obowiązuje terminowa spłata rat odsetkowych zgodnie z harmonogramem spłat. Kwoty kapitału wynikające z karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału pozostającego do spłaty, co spowoduje, że po okresie karencji raty kapitałowe pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe.