Finansowanie przedsiębiorstw

Kredyt obrotowy

To kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zwykle zaciągany jest na okres 12 miesięcy. Wysokość kredytu obrotowego uzależniona jest od wielokrotność obrotów na rachunku klienta.

Kredyt inwestycyjny

To kredyt przeznaczany na różnego rodzaju inwestycje – zakup maszyn i urządzeń, zakup nieruchomości czy ich budowę. Taki sposób finansowania inwestycji będzie możliwy po przedstawieniu przez przedsiębiorcę biznesplanu, na podstawie którego bank oceni ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu inwestycji.

Leasing

To wygodna forma finansowania polegająca na przekazaniu przez jedną stronę (finansującego, leasingodawcę) prawa do korzystania z określonego przedmiotu leasingu, drugiej stronie umowy (korzystającemu, leasingobiorcy) na określony w umowie czas, w zamian za określone w umowie raty leasingowe. Z podatkowego punktu widzenia często jest atrakcyjniejszy niż tradycyjny kredyt bankowy.

Faktoring

To rodzaj finansowania przedsiębiorstw polegający na wykupie przez faktora (firmę lub bank udzielający finansowania) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów), należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Jest to instrument finansowy zapewniający przede wszystkim płynność finansową, ale też zmniejszający ryzyko związane ze sprzedażą.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą