Dyrektywa PSD2 wprowadza „otwartą bankowość”.

23.01.2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Wskazana zmiana ustawy dotyczy implementacji dyrektywy PSD 2, która stanowi podstawę prawną dla jednolitego rynku płatności w UE. Główne cele dyrektywy to min. :

  1. bezpieczniejsze i lepiej zabezpieczone dokonywanie płatności;
  2. ochrona konsumentów;
  3. wpływ na obniżenia kosztów dokonywania płatności.

Według raportu Deloitte nawet ponad 5 mln klientów w Polsce może zmienić bank z powodu wdrożenia unijnej dyrektywy PSD2, która wprowadzi m.in. „bankowość otwartą”.  Do tej pory w dalszym ciągu znacząca ilość klientów, to klienci „oddziałowi”, którzy korzystają z usług banku za pomocą kanału tradycyjnego.

Dzięki nowym przepisom  podmioty oferujące innowacyjne rozwiązania będą mogły nawiązać bezpośrednie relacje z klientami, nawet jeśli mają oni główny rachunek w innej instytucji bankowej. Instytucje finansowe będą bowiem mogły wpiąć się w bankowość innego i zaproponować mu swoje rozwiązania.

Wiedza uzyskana w ten sposób o kliencie, pozwoli przede wszystkim konkurencyjnemu bankowi stworzyć produkt dopasowany do potrzeb klienta.

Wprowadzenie przez dyrektywę PSD2 „otwartej bankowości” umożliwi z kolei klientom m.in. zarządzanie kontami od różnych dostawców za pomocą jednej aplikacji.

Stosowanie dyrektywy PSD2 spodziewane jest w III/IV kwartale.

Autor: Edyta Majewska

Źródło: www.businessinsider.com.pl