Od 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie tzw. split payment.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności.

W praktyce oznacza to możliwość rozliczenia przez podatnika transakcji za nabyty towar lub usługę na rzecz kontrahenta  w dwóch ścieżkach z podziałem na kwotę netto i VAT.

Kwotę netto będzie można rozliczać bez ograniczeń, w tradycyjny sposób na konto kontrahenta.

Kwota VAT będzie wpływać na specjalnie utworzony rachunek dla rozliczenia VAT.

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank będzie prowadził jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych.

Rachunki dla potrzeb VAT będą prowadzone bezpłatnie. Konto będzie prowadzone w walucie polskiej.

Skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne.

Autor: Edyta Majewska

Źródło: Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 1864, www.sejm.gov.pl