Pożyczka dla małych firm jako jedna z opcji szybkiego rozwoju

Osobom mającym już pomysł na założenie firmy i szczegółowo opracowany biznesplan, może jednocześnie brakować środków na jego realizację. To samo może dotyczyć modernizacji przedsiębiorstwa lub zatrudnienia nowych pracowników, ale co wtedy jeżeli ze względu na bieżące koszty nie można sobie na to pozwolić?

Jeżeli zapotrzebowanie na rynku na usługi lub towary wzrasta, potencjalnych klientów wciąż przybywa, jednak na dany moment nie ma środków na rozwinięcie działalności, pożyczka dla małych przedsiębiorców będzie najlepszym wyjściem.

Kapitał zewnętrzny jest często bardzo trudny do pozyskania dla małych przedsiębiorców, którzy np. nie mają zbudowanej jeszcze historii kredytowej. Do tej pory banki niechętnie oferowały swoją pomoc podmiotom, które od niedługiego czasu utrzymywały się na rynku, gdyż wiązało się to ze sporym ryzykiem. Również sami przedsiębiorcy niechętnie sięgali po pożyczkę, obawiając się utraty płynności finansowej. Taka sytuacja uległa zmianie dzięki wdrożeniu programu JEREMIE, w ramach którego pomocy finansowej małym firmom udziela tise.pl.

 
Polskie firmy często dysponują ogromnym potencjałem rozwoju, jednakże najpierw muszą zaistnieć dla nich przyjazne warunki, aby ich właściciele bez obaw mogli podjąć się inwestycji. Dopływ kapitału pozwala na progres w takich obszarach jak modernizacja produkcji, tworzenie nowych miejsc pracy, co przyczynia się do zwalczania bezrobocia w danym regionie, a także rozszerzenia spektrum dotychczas oferowanych dóbr i usług przez daną firmę.
Finansowanie zwrotne umożliwia wdrażanie wielu innowacyjnych projektów i inwestycji, pozwala na niwelowanie zbędnych kosztów (np. w zakresie surowców i energii) oraz podnoszenie własnej konkurencyjności oraz jakości oferowanych produktów. Środki oferowane w ramach programu JEREMIE mogą znacząco przyspieszyć rozwój prowadzonej działalności, szczególnie w przypadku nowych podmiotów, które inną drogą miałyby kłopoty w zdobyciu zewnętrznego kapitału, pokrywającego koszty inwestycji w rozbudowę i modernizację. Szybki rozwój firmy zapewni nie tylko wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie stosowanej technologii czy unowocześnienie instalacji lub parku maszynowego, ale także dostosowanie obowiązujących procedur do standardów i norm krajowych oraz unijnych.

 
Do 50 % zasobów udzielonej pożyczki można przeznaczyć na kupno niezbędnych materiałów surowców oraz towarów przeznaczonych do sprzedaży. Wsparcie finansowe udzielane na korzystnych warunkach nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionalnego w sferze ekonomii społecznej czy małych, średnich i mikro przedsiębiorstw, ale też wspomaga działanie organizacji pozarządowych. Istnieją jednak sektory działalności gospodarczej wykluczone z programu dofinansowania. Są to firmy transportowe, których właściciele chcieliby przeznaczyć środki na zakup środków transportu, podmioty prowadzące działalność edukacyjną (w tym przedszkola) oraz przedsiębiorcy związani z rolnictwem, rybołówstwem, przemysłem górniczym, przetwórstwem rolno-spożywczym w niektórych obszarach oraz działalnością deweloperską.

 
Pożyczki preferencyjne to bardzo korzystna opcja i ogromna szansa dla firm w województwie dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Dla przykładu w województwie łódzkim z pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać już przedsiębiorstwa zatrudniające 9 pracowników, osiągające roczną sumę bilansową i obroty nie wyższe niż 2 mln euro oraz posiadają siedzibę lub prowadzą działalność w obrębie województwa. Jeżeli więc do tej pory, obawiając się zadłużenia, przyszli i obecni właściciele mikro, małych oraz średnich firm, nie podejmowali bardziej zdecydowanych kroków w zakresie polityki finansowej, teraz jest czas kiedy mogą liczyć na konkretne wsparcie.

tise