Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO DORADCYLODZ.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego”, zwane dalej „Regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie DORADCYLODZ.PL, który zamieszcza profile doradców finansowych i kredytowych wraz z informacjami o nich.
Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu materiały obejmujące w szczególności informacje o doradcach, artykuły, aktualności oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu.
Użytkownik – osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
Doradca – osoba będąca doradcą finansowym lub kredytowym posiadająca swój profil w niniejszym serwisie internetowym.

II. ZASADY KORZYSTANIA  Z SERWISU INTERNETOWEGO

Dostęp do części zasobów serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
Serwis nie zapewnia pełnej poprawności działania we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: system operacyjny komputera Windows XP SP2 lub dalszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer (w wersji 8 lub dalszej) lub Chrome. Zaleca się używanie przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Javascript, akceptujących pliki typu “cookies”.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty.
Zasoby są generowane przez doradców posiadających profile i serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów, chyba że serwis ponosi winę za treść takich informacji. W szczególności, serwis nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem treści zamieszczonych w serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy serwisu.
Doradca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

III. DODAWANIE REKOMENDACJI DORADCOM

Rekomendacje opatrywane są imieniem/pseudonimem Użytkownika.
Rekomendacje Doradców mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Doradcy.
Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
Rekomendacje nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.
Serwis ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
Serwis nie przechowuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz kontaktowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do doradcy, do którego zgłasza się Użytkownik.
Dane pozyskane w inny sposób trafiają do doradców zgromadzonych w serwisie i nie są przetrzymywane.
Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do doradcy, do którego się zgłoszono.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy z właścicielem serwisu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@doradcylodz.pl.

Nasz zawodnik zdobył Wicemistrzostwo Europy oraz Mistrzostwo Polski! Gratulujemy Kamil!

10524752_715208318525619_1803336379_n

Aktualności

* Oferty targowe banków *

* Kredyty hipoteczne z prowizją 0%*

* MDM – kredyt z dofinansowaniem *

Wybierz swoje miasto

Wieluń Pajęczno Wieruszów Łódź Zgierz Pabianice Brzeziny Bełchatów Sieradz Zduńska Wola Poddębice Uniejów Piotrków Tryb. Opoczno Radomsko Tomaszów Maz. Łask Kutno Łęczyca Łowicz Skierniewice Rawa Maz.

ARTYKUŁY

Trudniej o kredyt? Znów

Ciekawy artykuł o sytuacji na rynku kredytów do poczytania w poniższym artykule: Będzie jeszcze trudniej o kredyt. Banki zaostrzają politykę

Czytaj więcej
Alternative text

Sprawdź czy po zmianie ustawy ...

W związku z brakiem jednolitej wykładni ustawy , brak orzecznictwa oraz rodzącą się stopniowo praktykę wieczysto księgową, bankową oraz notarialną kolejne Banki wysyłają komunikaty co do zmiany podejścia wobec kredytowania i zabezpieczania  się na nieruchomościach opisanych w ustawie o wstrzymaniu

Czytaj więcej
Alternative text

Ustawa o obrocie ziemią parali...

Poniżej podaję informację dotyczącą wpływu Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016.585), zwanej dalej „Ustawą”, (która wprowadza zmiany m. in. w ustawie o księgach

Czytaj więcej
Alternative text

Koniec MDM w 2016!!!

Banki wysyłają komunikaty dotyczące wstrzymania przyjmowania wniosków o MDM, jest to podyktowane oficjalnym komunikatem z BGK, jak niżej: Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Czytaj więcej
Alternative text

MDM – wyczerpywanie się ...

BGK poinformował, że istnieje możliwość wyczerpania się limitu środków planowanych na wypłaty finansowego wsparcia w 2016 roku (wg stanu na dzień 7.03.2016 r. poziom wykorzystania limitu środków na wypłaty wynosi 82%), co oznacza prawdopodobieństwo wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu

Czytaj więcej
Alternative text

Facebook